Hesabatlar

Cəza çəkmə müəssisələrində həssas qrupa daxıl olan məhkumların hüquqlarının təmin olunmasına dair Qanunvericilik və onun tətbiqi praktikasının monitorinqinə dair Hesabat


Məhkumların islah edilməsində və penitensiar müəssisələrin fəaliyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsində ictimaiyyətin iştirakını təmin edən Ictimai komitənin  2011-ci il ərzindəki fəaliyyətinə dair yekun hesabat


Məhkumların islah edilməsində və penitensiar müəssisələrin fəaliyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsində ictimaiyyətin iştirakını təmin edən Ictimai komitənin  2007, 2008-ci illəri ərzindəki fəaliyyətinə dair yekun hesabat